Janusz Nawrocki; Astrologiczne tablice domów

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Nawrocki.Astrologiczne tablice domow.jpg

Autor: Janusz Nawrocki
Język: polski Tytuł oryginału: Astrologiczne tablice domów
Język oryginału: polski
Wydawca: Studio Astropsychologii

Wydanie: I Wydanie: III
Rok wydania: 1994 Rok wydania: 1997
ISBN: 83-900778-1-7    ISBN: 83-86737-12-3

Miejscowość: Białystok
Oprawa: miękka
Liczba stron: 136
Format: 170x245 mm


Wstęp

przykładowa strona z Tablic domów

Cytat z wprowadzenia do tablic (str. V):
"Tablice domów są obok Efemeryd planet podstawowym narzędziem astrologa służącym do sporządzenia horoskopu. Umożliwiają precyzyjne wyznaczenie domów horoskopu w określonym systemie.
Ani w Polsce powojennej ani w Polsce przedwojennej nie wydano tak dokładnego i tak obszernego opracowania.
Astrologiczne tablice domów są wydaniem szczególnym nie tylko ze względu na dokładność, lecz może nawet bardziej, ze względu na różnorodność opisywanych systemów domifikacji. W jednym tomie otrzymujecie Państwo tabele do wyznaczania domów wg wszystkich stosowanych przez współczesnych astrologów systemów. Dają one nie tylko solidne podstawy warsztatowe do stawiania horoskopu, ale również umożliwiają wykonanie samodzielnych porównań systemów domifikacji na profesjonalnym poziomie."

Opis

Tablice zawierają pozycje domów dla czterech systemów domifikacji: Placidusa, Kocha, Regiomontanusa i Campanusa. Dzięki informacjom zawartym we wstępie można również precyzyjnie wyznaczyć domy jeszcze w dwóch innych systemach: Domy Równe i Porfiriusza.

W jednym tomie zawarto tabele do wyznaczania domów wg systemów najpopularniejszych wśród polskich astrologów w momencie wydawania Tablic (wyd. I 1994 r.). Zawierają one także opis najważniejszych pojęć astrologicznych, dotyczących osi horoskopu i domów, opatrzone są też przystępnie napisaną instrukcją korzystania z tablic i przykładami wyliczeń.

Zobacz także

Osobiste