Domy Placidusa

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Najpopularniejszy w Polsce system domifikacyjny, oparty na podziale łuku między asc i południkiem na 3 równe części, a następnie podziału kół małych przechodzących przez punkty w których znajdował się ascendent w tych punktach podziału, odpowiednio na 1/3 i 2/3. Następnie odcinki te rzutowane są po południkach na ekliptykę i wyrażone w znakach Zodiaku. Metoda jest rozwinięciem metody Alcabitiusa - zamiast jednak podziału jednego koła małego przechodzącego przez asc, tutaj są wyznaczane dwa zastępcze małe koła do wyznaczania domów pośrednich.

System jako pierwszy opisał w 1602 roku Giovanni Antonii Magini (1555-1617), profesor matematyki na uniwersystecie w Bolonii. ("Tabulae Primi Mobilis, quas Directionem Vulgo Dicunt" wydane w 1602 r.).

System ten został wypromowany dopiero przez Kościół Katolicki ("firmował" go Placidus jako profesor matematyki i mnich) jako poparcie "geocentrycznej" teorii Ptolemeusza, tzn. płaskiej jak placek nieruchomej Ziemi i okrążającego ją Słońca, jako bezpośrednio z tej teorii wynikający. Niestety, teoria Ptolemeusza jako fałszywa została w astronomii obalona.

Osobiste