Domifikacja

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

System podziału horoskopu na domy (pola, sektory).

Osobiste