Domy Campanusa

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Twórcą tego systemu domów jest Al Biruni (978-1046). W Europie spopularyzował go Campanus of Navarra (1239-1296). W tym systemie podziałowi na 30-stopniowe odcinki podlega pierwszy wertykał (koło wielkie przechodzące przez wschodni punkt horyzontu i zenit), a uzyskane kąty sa następnie rzutowane po kołach prostopadłych do horyzontu na ekliptykę. System ten używany jest obecnie dość rzadko.


!zobacz także:


Osobiste