Osie horoskopu

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Główne osie horoskopu to oś pozioma (ascendent-descendent) i oś pionowa (Medium Coeli - Imum Coeli), odpowiadajace osiom lokalnego układu współrzędnych, na którym jest zbudowany horoskop.

W horoskopie można wyróżnić także inne osie, np. oś węzłów księżycowych, oś wyznaczoną przez punkty wschodu i zachodu, oś Wertex - Antywertex itp. Możemy także mówić o osiach wyznaczanych przez pary wierzchołków przeciwległych domów horoskopu. Oś w horoskopie tworzy również każda opozycja.

Jeżeli używa się określenia osie horoskopu, oznacza to, że mowa jest o osiach Asc-Desc i MC-IC. Wyrażenia dotyczące innych osi wymagają dodatkowego dookreślenia, np. oś węzłów.

Osobiste