Domy Równe

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Domy równe (II w. ne Vettius Valens) - najstarszy (często niesłusznie przypisywany Ptolemeuszowi) i najprostszy system domifikacyjny, używany obecnie bardzo rzadko. Wykorzystuje Ekliptykę jako podstawową płaszczyznę podziału. Poczynając od Ascendentu dzieli Ekliptykę na 30-stopniowe równe odcinki. W tym systemie wierzchołek dziesiątego domu wypada w innym miejscu niż Medium Coeli (odpowiednio również wierzchołek domu czwartego nie pokrywa się z IC).

Algorytm obliczeń

 λdi  = λAsc + (i-1) × 30º ; (i = 1,2,...12)

gdzie

λAsc - długość ekliptyczna ascendentu.
λdi - długość ekliptyczna i-tego domu; 
λAsc i λdi są wyrażone są w stopniach kątowych.

Oczywiście, dla części domów należy odrzucić kąt pełny (360º).

zobacz także

Osobiste