Domy Kocha

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Domy miejsca urodzenia; Łuki, wyznaczone jak w metodzie Alcabitiusa, wyznaczają punkty przecięcia równoleżnika niebieskiego przechodzącego przez ascendent z kołami małymi równoległymi do płaszczyzny horyzontu. Punkty przecięcia tych kół z płaszczyzną ekliptyki wyznaczają wierzchołki domów 12 i 11.


zobacz także:

Osobiste