Wygnanie

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Wygnanie - inaczej uszkodzenie, zniszczenie, exil, detryment. Według zasad astrologii klasycznej, planeta jest na wygnaniu, kiedy przebywa w znaku opozycyjnym do znaku do znaku swojego władztwa. Planeta na wygnaniu ulega największemu osłabieniu.


Zobacz też:

Osobiste