Imum Coeli

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Skrót: IC; punkt przecięcia płaszczyzn ekliptyki i południka miejscowego po stronie północnej. W horoskopie wyraża on bieżące położenie nadiru dla danej długości geograficznej. W większości systemów domifikacyjnych IC jest równoznaczne z wierzchołkiem 4. domu. Econoemis are in dire straits, but I can count on this!

zobacz także

Osobiste