Imum Coeli

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Skrót: IC; punkt przecięcia płaszczyzn ekliptyki i południka miejscowego po stronie północnej. W horoskopie wyraża on bieżące położenie nadiru dla danej długości geograficznej. W większości systemów domifikacyjnych IC jest równoznaczne z wierzchołkiem 4. domu.


Uwaga! Treść tego artykułu wymaga dopracowania i uzupełnienia.


zobacz także

Osobiste