Horoskop węzła księżycowego

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

W horoskopie węzła księżycowego ascendentem jest północny węzeł Księżyca. Od niego odliczamy wierzchołki domów analogicznie jak domy równe (po 30°) ale w kierunku odwrotnym, niż w tradycyjnym horoskopie, tj. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wierzchołek tak otrzymanego domu dziesiątego jest równocześnie MC. Analogicznie IC jest w tym horoskopie wierzchołkiem domu czwartego, a descendent znajdzie się na południowym węźle Księżyca. Ze względu na odwrócenie układu osi i domów horoskop węzła nazywany bywa także horoskopem lustrzanym. Osie horoskopu węzła księżycowego są zawsze w układzie kwadratury.

Literatura w języku polskim

Osobiste