M-Domy

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Odmiana systemów Domów Równych, stworzona w Towarzystwie Teozoficznym w Londynie w 1952 r. Równe odcinki 30-stopniowe odmierzane sa na ekliptyce poczynając od MC. MC stanowi w tym systemie początek 10 domu ale początek domu 1 nie pokrywa się z ascendentem(odpowiednio również wierzchołek domu siódmego nie pokrywa się z descendentem).

Algorytm obliczeń

 λdi  = λMC + (i+3) × 30º ; (i = 1,2,...12)

gdzie

λMC - długość ekliptyczna MC.
λdi - długość ekliptyczna i-tego domu; 
λMC i λdi są wyrażone są w stopniach kątowych.

Oczywiście, dla części domów należy odrzucić kąt pełny (360º).

zobacz także

Osobiste