Horyzont

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Horyzont - koło powstające w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, które wyznaczają granicę między przestrzenią widoczną dla obserwatora, a zasłoniętą przez Ziemię. Płaszczyzna horyzontu jest zawsze prostopadła do lokalnej osi pionu. Ze względu na odchylenia kształtu Ziemi od kuli, oś pionu nigdzie nie pokrywa się z osią łączącą środek Ziemi z obserwatorem, poza równikiem i biegunami.

Typy horyzontu

1. horyzont astronomiczny - jest to koło wielkie na sferze niebieskiej, jego płaszczyzna jest prostopadła do osi pionu.

2. horyzont prawdziwy - jest to płaszczyzna stożka wyprowadzonego na wysokości oka obserwatora i opartego o kształt Ziemi; horyzont prawdziwy jest obniżony względem horyzontu astronomicznego;

3. horyzont topograficzny - jest to horyzont względniający elementy topografii danego miejsca obserwacji; tali rodzaj horyzontu zwykle nie jest już kołem.

Osobiste