Koło małe

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Każde koło powstające z przecięcia kuli płaszczyzną nie przechodzącą przez jej środek, tj. nie będące kołem wielkim, np. kołami małymi są równoleżniki ale nie równik.

Osobiste