Symbole aspektów ptolemejskich

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Aspekty ptolemejskie
nazwa symbol
Koniunkcja Koniunkcja.gif
Półsekstyl Polsekstyl.gif
Sekstyl Sekstyl.gif
Kwadratura Kwadrat.gif
Trygon Trygon.gif
Kwinkunks Kwinkunks.gif
Opozycja Opozycja.gifStrona skopiowana z serwisu AstroAlgorytmy

Osobiste