Orba

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Orba - zakres (dokładność) aspektu. Aspekty o ścisłej orbie działają silniej, niż te o luźnej (szerokiej).

Wielkość orb różnicuje się w zależności od:

Osobiste