Małe aspekty

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Małe aspekty - wszystkie aspekty nie należące do "dużych aspektów". Aspekty te mają drugorzędne znaczenie w interpretacji. Należą do nich sekstyl, kwinkunks, półkwadratura, półtorakwadratura i wszystkie aspekty keplerowskie.

Osobiste