Koło wielkie

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Koło wielkie - mat. Każde koło powstałe z przecięcia kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej środek. Kołami wielkimi są m. in. równik, Ekliptyka, południki, I Wertykał, horyzont niebieski. Por. koło małe

Osobiste