Jakość

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

W astrologii wyróżnia się trzy jakości: kardynalną, stałą i zmienną. Znaki reprezentujące tą samą jakość łączą kwadratury i opozycje. Tworzą one figurę Wielkiego Krzyża. Stąd często mówi się, że dany znak należy do krzyża kardynalnego, stałego lub zmiennego.

Zobacz także

Osobiste