Żywioły

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Astrologia zachodnia wyróżnia cztery żywioły:

Do każdego żywiołu należą trzy znaki, reprezentujące różne jakości: jeden znak kardynalny, jeden stały i jeden zmienny. Znaki jednego żywiołu łączą aspekty trygonów, razem tworzą one Wielki Trygon.

Alchemicy wyróżniali jeszcze piąty żywioł: eter. W astrologii nie ma on zastosowania.

Zobacz także

Osobiste