Współrzędne geograficzne

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
WspGeo.gif

Położenie miejsca na Ziemi określa się przez podanie jego długości λ i szerokości geograficznej φ z zaznaczeniem odpowiedniej półkuli; np: 15º długości wschodniej, 50º szerokości północnej. We wszelkich rachunkach szerokość geograficzną na północ od równika opatrujemy znakiem dodatnim, na południe - ujemnym. Analogicznie, długość geograficzną dodatnią przyjmujemy na wschód od południka zerowego (Greenwich), a ujemną w przeciwną stronę. Trzeba pamiętać, że w przeszłości (i to zupełnie niedawnej) znak długości geograficznej był stosowany różnie w różnych krajach i zastosowaniach. W wielu programach znak współrzędnych geograficznych określany jest niezgodnie z normą międzynarodową.

Przyjęto oznaczenia:

N (+) - szerokość geograficzna północna (0º - 90º), 
S (-) - szerokość geograficzna południowa (-90º - 0º), 
E (+) - długość geograficzna wschodnia (0º - 180º), 
W (-) - długość geograficzna zachodnia (-180º - 0º). 

W obliczeniach astrologicznych współrzędne geograficzne są potrzebne do wyznaczenia osi horoskopu i wierzchołków domów. Do obliczeń tych potrzebna jest szerokość geograficzna wyrażona w jednostkach czasowych. Ponieważ pozorne Słońce wykonuje pełne okrążenie Ziemi (360º) w czasie 1 doby = 24 godziny gwiazdowe, łatwo obliczyć, że 1 godzinie gwiazdowej odpowiada kąt = 15º długości geograficznej, a na 1° długości geograficznej przypadają 4 min gwiazdowe.

Źródło: AstroAlgorytmy

Wzór na szerokość geograficzną w dniach równonocy

W dniach równonocy można łatwo obliczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji. Wystarczy zmierzyć wysokość górującego Słońca (w stopniach) i odjąć ją od 90º.

φ = 90º-h

gdzie h to wysokość górującego Słońca, φ szerokość geograficzna. Jeżeli Słońce górowało po południowej stronie nieba, mamy szerokość geograficzną północną (N), jeżeli zaś po północnej - południową (S).

Przekształcając ten wzór otrzymujemy równanie, z którego znając szerokość geograficzną, możemy obliczyć wysokość górowania Słońca (h):

h = 90º-φ

Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Równonoc

w innych językach

česky: geografické souřadnice, zeměpisné souřadnice
English: geografic coordinates
française: géographique coordonnées
русский: геогафические координаты (gieograficzeskije koordinaty)

Strony zewnętrzne

Osobiste