Piotr Gaszowiec

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Piotr Gaszowiec z Rozmierza, znany średniowieczny astrolog polski, doktor medycyny, profesor Uniwersytetu Krakowskiego; przebywał m. in. na dworze Kazimierza Jagiellończyka. W latach 1474–1481 starsi synowie doktora Piotra Gaszowca, Piotr i Jan byli właścicielami Garliczy (Thomkonis(?)) (obecnie wieś nazywa się Garlica Murowana), w 1481 Piotr i Jan sprzedali Garliczę Inferior Mik. Kobylskiemu (Krzepela, 1915)

Osobiste