Miesiąc synodyczny

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

okres od pełni do pełni = 29d12h44m02s,9 = 29d,53059

Osobiste