Kometa

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Dawniej ukazanie się na niebie jasnej, widocznej gołym okiem komety traktowano jako wieszczbę zarazy, wojny lub innego masowego nieszczęścia. Obecnie astrologia nie zajmuje się kometami. Brak jest przekonywujących dowodów na ich jakikolwiek wpływ. Jeżeli on istnieje, to jest trudny do zbadania, ponieważ pojawianie się jasnych komet jest bardzo rzadkie, a badaniem wpływu komet niewidocznych gołym okiem nikt się w astrologii nigdy nie zajmował. Współczesna astrologia próbuje interpretować wpływ planetoid z grupy centaurów, łączących w sobie cechy planetoidy i komety. Dotychczas najlepiej zbadany jest wpływ Chirona, chociaż w interpretacji wpływów i tej planetki wciąż jest więcej domysłów niż cech udowodnionych. Autorzy opracowań poświęcaja więcej uwagi symbolice, niż udokumentowanym faktom. {JR}

Osobiste