Światła

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

W astrologii

Ciała niebieskie mające istotny wpływ na oświetlenie Ziemi, tj. Słońce i Księżyc.

Osobiste