XXVI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

XXVI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze 24 sierpnia 2006 roku - kongres założonej w 1919 roku organizacji, zszerzającej astronomów i mającej wyłączne prawo do nadawania nazw nowoodkrytym ciałom niebieskim. Na kongresie 24 sierpnia 2006 Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła decyzję o pozbawieniu Plutona statusu planety i stworzeniu nowej kategorii obiektów - planet karłowatych, do których zaliczono Plutona, Ceres i Eris.

Nowy podział astronomiczny obiektów Układu, zapewne słuszny z punktu widzenia fizyki i koniecznego uporządkowania nazewnictwa nowoodkrywanych obiektów, nie wprowadza zmian w interpretacji horoskopów. Decyzje IAU nie zmieniają powiązania ruchu Plutona z reakcjami człowieka. Wielu astrologów od dawna przypisywało szczególne znaczenie Ceres, a więc włączenie jej do grupy planet karłowatych przez astronomów jest zgodne z dążeniami obu grup "badaczy nieba".

Niezbyt dobrze jest natomiast przyjęta przez astrologów decyzja IAU o rezygnacji z nadawania nowym obiektom nazw i symboli. Używanie oznaczeń liczbowych w horoskopie jest kłopotliwe i prawdopodobnie wymusi na astrologach konieczność utworzenia własnego organu zajmującego sie nazewnictwem i symboliką planet. Głosy niezadowolenia z tego powodu pojawiają sie takze wśród miłośników astronomii.

Osobiste