Słońce pozorne

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

pozycja Słońca w pozornym ruchu po sferze niebieskiej.

Osobiste