Ld be naughty if it wasn't as of now optimized to

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

"A co by to zmieniło?"Rozumiem, że cdohzi ci o to, co by zmienił fakt, gdyby Białoruś była stroną konwencji ramowej: Bardzo wiele - umożliwiłoby nacisk międzynarodowy na Białoruś (za pośrednictwem Rady Europy), ktf3rego Łukaszenka mf3głby przestraszyć się bardziej niż samej Polski, z ktf3rą ma jedynie bilateralny traktat...Nie jest wcale przesądzone, że Rosjanie pomogliby w dociśnięciu Łukaszenki w kwestii polskiej mniejszości, ale prawdopodobnie to jest ostatni w miarę skuteczny instrument dla osiągnięcia tego celu. Inna rzecz, że moim zdaniem (inaczej niż uważa Kaczyński i PO), z tego instrumentu nie należy korzystać. Tak samo, jak nie należy dopuścić, aby kwestia polskiej mniejszości na Litwie (toute proportion gardee) negatywnie oddziaływała na inne płaszczyzny relacji pol-lit. "To w wikipedzie jest skrf3towy opis? Gdzie?"Jasne. U nas się na to mf3wi "palić Niemca", jak widać adekwatnie. Konwencję mam i czytałem. I nie wierzę, że wywody o braku definicji mniejszości narodowych oparłaś na egzegezie samego tekstu konwencji...pozdrawiam

Osobiste