Kwadrant

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Kwadrant - instrument astronomiczny z przeziernikiem do nastawiania przyrządu na dane ciało niebieskie i podziałką kątową pozwalającą odczytywać położenie danego ciała na sferze niebieskiej; przeziernik mógł być przesuwany wzdłuż podziałki kątowej w kształcie ćwiartki okręgu.

Osobiste