Jednostki czasu

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
 • attosekunda = 0,000000000000000001 sekundy
 • femtosekunda = 0,000000000000001 sekundy
 • pikosekunda = 0,000000000001 sekundy
 • nanosekunda = 0,000000001 sekundy
 • mikrosekunda = 0,000001 sekundy
 • milisekunda = 0.001 sekundy
 • sekunda (jednostka podstawowa w SI i CGS)
 • minuta = 60 sekund
 • kwadrans = 15 minut = 900 sekund
 • godzina = 60 minut = 3600 sekund
 • doba (dzień) = 24 godziny = 86400 sekund
 • tydzień = 7 dni = 604800 sekund
 • miesiąc = 28,29, 30 lub 31 dni = 2419200/2505600/2592000/2678400 sekund
 • kwartał = 3 miesiące = 7257600(dla 28 dni)/7516800(dla 29 dni)/ 7776000(dla 30 dni)/8303040(dla 31 dni) sekund
 • rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = 31536000(dla 365 dni)/31622400(dla 366 dni) sekund
 • dekada = ~10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku
 • wiek (stulecie) = 100 lat
 • tysiąclecie (milenium) = 1000 lat
 • epoka
 • era

Do rachuby czasu służy kalendarz, a do odmierzania zegar, stoper lub klepsydra, można także odmierzać czas na podstawie ruchu Słońca (zegary słoneczne).

Hipotetycznym kwantem czasu jest chronon.

Osobiste