Harleianus

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Harleianus to jeden z ważniejszych zbiorów rękopisów astrologicznych., W British Museum zarejestrowany jako pozycja 3731 w kolekcji Harleian. Jest to zbiór tekstów zgromadzony przez sir Roberta Harleya i jego syna Edwarda na początku XVIII wieku. Rękopisy Harleianus t o kodeks spisany po łacinie w 1431 roku. Zawiera wiedzę astrologiczną z III wieku p.n.e., m. in. zawiera Czwartoksiąg (Tetrabiblos) Klaudiusza Ptolomeusza. Księga ta stanowiła vademecum dla astrologów aź do późnego średniowiecza.

Osobiste