Dysk rozproszony

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

ja też lubię przystawać na msktou, jadąc w podrf3ż służbową. NAwet jeśli się spieszę. Bez roweru życie nie am sensu :)

Osobiste