Astrolabium

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Astrolabium - przyrząd astronomiczny, odmiana sfery armilarnej wynaleziona przez starożytnych Greków, w zmienionej formie stosowany do XVIII wieku do wyznaczania położenia ciał na sferze niebieskiej. Służył także żeglarzom, którzy wykorzystywali astrolabium do określania szerokości geograficznej i pomiaru czasu.

Osobiste