Apoastron

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Punkt orbity najdalszy od gwiazdy.

Osobiste