Andrzej Opejda

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Ur. 30 listopada 1959 r. Inicjator i redaktor AstroWiki - internetowej encyklopedii astrologii. Bankowiec i przedsiębiorca.

Astrologią interesuje się od 1982 roku. Uczył się jej u Leszka Weresa, Marii Graham i Wojciecha Rojka. W 1990 roku, przy okazji półrocznego stażu zawodowego we Włoszech, zgromadził niemal wszystkie wydane tam drukiem publikacje astrologów włoskich i zagranicznych. Zainspirowany włoskim czasopismem La Ricerca, założonym przez włoskiego astrologa Ciro Discepolo, po powrocie do kraju założył i redagował czasopismo astrologiczne Zodiak, które (nieregularnie) ukazywało się od 1993 do 1997 roku. W grudniu 1995 r. założył Almanach Astrologiczny - pierwszy serwis internetowy w języku polskim poświęcony astrologii, a w 1998 r. - internetową grupę dyskusyjną Astrologia. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astrologicznego (2009 r.). Swoje zainteresowania astrologiczne koncentruje na astrologii gospodarczej, synastrii i astrozofii.

Zainteresowania pozaastrologiczne: muzyka Jana Sebastiana Bacha i Klausa Schulze, dendrologia (posiada kolekcję kilkuset gatunków i odmian drzew i krzewów obcego pochodzenia), antropozofia.

Linki zewnętrzne

Osobiste