Zewnętrzne bazy geograficzne

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
  • Directory of Cities and Towns in World - doskonała baza danych geograficznych, łatwe przeszukiwanie, dokładne wartości położenia, narodowe znaki diakrytyczne zgodne ze standardem UTF-8.
  • Pilot.pl - miejscowości Polski - położenia geograficzne i mnóstwo informacji o tych miejscowościach.
  • Heavens-Above - strona podająca m. in. bieżące położenia ISS i satelitów z określeniem zakresu widoczności dla danego obserwatora - zawiera olbrzymią przeszukiwalną bazę dokładnych położeń geograficznych miejscowości z całego świata, w tym także i b. małych wiosek.
  • Astrodienst - jeszcze jeden atlas swiata z polozeniami geograficznymi po angielsku i po niemiecku.
  • Databáze měst - baza miejscowości na czeskiej stronie Astrology Pacific.
  • Geonames Query Home Page - amerykańska baza danych oficjalnych rejestrów nazw geograficznych z całego świata oprócz USA. Rejestry te zostały uzupełnione w sposób dosyć dowolny nazwami nieoficjalnymi, np. do nazw miejscowości polskich dołączono okupacyjne nazwy niemieckie. Dane zawierają wartości współrzędnych geograficznych w postaci stopni, minut i sekund (rzadko trafia się dokładność do sekund) oraz w postaci liczby dziesiętnej stopni. Narodowe znaki diakrytyczne są kodowane w sposób dość dziwaczny, brak jest jakiejkolwiek zgodności czy podobieństwa z normami UNICODE. Tabele kodów znaków są dostępne na stronach GEONET-u w postaci plików PDF. Wykazy nazw z położeniami są umieszczone w postaci zzipowanych plików tekstowych. Niektóre pliki po rozpakowaniu są gigantyczne i nie każdy program zezwala na ich przeglądanie. Można użyć do ich otwierania darmowego programu Notetab Light, następnie pliki zawierające ponad 65535 pozycji podzielić na części i dopiero wówczas nadają się one do wykorzystania np. w jakimś arkuszu kalkulacyjnym.
  • www.calle.com - też położenia miejscowości z całego świata ale bardzo mało dokładne (co do stopni).
  • ViaMichelin - atlas brytyjski dla samochodziarzy, Europa zachodnia.
  • Ukraine 1100,000 topographic maps - amerykańskie mapy Ukrainy 1:100000.
Osobiste