Współrzędne geograficzne miejscowości w Polsce

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Short, sweet, to the point, FREE-eacxtly as information should be!

Osobiste