Symbole aspektów w deklinacji

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Aspekty w deklinacji
nazwa symbol
Paralela CParalela.gif
Kontrparalela CKontrparalela.gif

Strona skopiowana z serwisu AstroAlgorytmy

Osobiste