Symbole aspektów keplerowskich

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Aspekty 5H
nazwa symbol
Koniunkcja Koniunkcja.gif
Wigintyl w
Decyl d
Kwintyl CKwintyl.gif, q, Q
Trydecyl t
Bikwintyl b, BQ, Q2
Aspekty 7H
nazwa symbol
Koniunkcja Koniunkcja.gif
Septyl S
Biseptyl S2
Tryseptyl S3
Aspekty 8H
nazwa symbol
Koniunkcja Koniunkcja.gif
Półkwadratura Polkwadrat.gif
Kwadratura Kwadrat.gif
Półtorakwadratura Poltorakwadrat.gif
Opozycja Opozycja.gif
Aspekty 9H
nazwa symbol
Koniunkcja Koniunkcja.gif
Nowil N
Binowil N2
Trygon Trygon.gif
Nonagon N4
Aspekty 16H
nazwa symbol
Koniunkcja Koniunkcja.gif
Półoktyl CPoloktyl.gif
Półkwadratura Polkwadrat.gif
Półtoraoktyl C3Poloktyl.gif
Kwadratura Kwadrat.gif
5 półoktyli C5Poloktyl.gif
Półtorakwadratura Poltorakwadrat.gif
7 półoktyli C7Poloktyl.gif
Opozycja Opozycja.gif

Strona skopiowana z serwisu AstroAlgorytmy

Osobiste