Strony świata

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Strony świata, kierunki świata, ściślej: główne kierunki geograficzne, kierunki główne – cztery główne kierunki wyznaczone na powierzchni kuli ziemskiej. Ich wyznaczenie związane jest z właściwościami ruchu obrotowego Ziemi. Odbywa się on wokół osi ziemskiej. Punkty przecięcia osi ziemskiej z powierzchnią Ziemi to bieguny geograficzne: północny i południowy. Połączone są półokręgami noszącymi nazwę południków, które wyznaczają kierunek północpołudnie. Kierunek wzdłuż południka o zwrocie do północnego bieguna geograficznego to kierunek północny, zaś do południowego bieguna geograficznego – południowy. Natomiast punkty, gdzie pojawia się albo znika Słońce za horyzontem w dniu równonocy, wyznaczają kierunki: wschodni i zachodni.

Bliskie znaczeniowo są określenia: punkty horyzontu, kierunki geograficzne i strony świata. Zakres znaczeniowy pojęcia strona świata jest bliższy pierwszemu ogólnemu znaczeniu słowa stronazawierającemu w sobie pojęcie powierzchni. Określenie strona świata, zwłaszcza potocznie, jest rozumiane nie tyle jako precyzyjnie wyznaczony kierunek (linia ze zwrotem), lecz jako większa lub mniejsza część powierzchni widnokręgu, która jest bliska danemu kierunkowi bądź część powierzchni Ziemi zawarta między zbliżonymi kierunkami geograficznymi. Mówi się np. o wiatrach ze strony południowej, a nawet ze strony południowo-zachodniej. Takie pojęcie, o znaczeniu przestrzennym, jest również użyteczne, lecz powinno być rozróżniane z pojęciem zdefiniowanym na wstępie artykułu hasłowego. Stąd jednoznaczny termin kierunki geograficzne (stosowany już w podręcznikach do przyrody).

Wyróżnia w się cztery punkty główne horyzontu (zobacz: układ horyzontalny), zwane też punktami kardynalnymi:

Kierunki zwrócone do punktów głównych horyzontu to kierunki główne, które posiadają odpowiednio te same (wyżej wymienione) wartości azymutu i oznaczenia międzynarodowe (skróty angielskie). Właściwe nazwy kierunków są przymiotnikowe, a skrócone – rzeczownikowe, np. kierunek północny, północ.

Cztery główne kierunki geograficzne przedstawiane są na mapie za pomocą róży kompasowej, której najdłuższe ramię oznacza kierunek północny. Wynika to z przyjętej konwencji, że północ znajduje się na górze mapy, południe na dole, wschód po prawej, a zachód po lewej (zobacz: orientacja mapy). Dawniej ze względów religijnych mapy orientowane były na wschód w kierunku Jerozolimy. Na mapach większych obszarów, szczególnie części świata, do wyznaczania kierunków należy się posługiwać nie tyle ramkami mapy, co równoleżnikami i południkami.

Wyróżnia się kierunki pośrednie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kierunki pośrednie pierwszego stopnia to:

 • północny wschód (NE) – azymut 45°
 • południowy wschód (SE) – azymut 135°
 • południowy zachód (SW) – azymut 225°
 • północny zachód (NW) – azymut 315°

Pełny zestaw obejmuje 32 kierunki i powstał na podstawie skali rumbowej, która dzieli obwód koła na 32 rumby. Każdy rumb jest częścią obwodu równą 11°15' (11,25°).

Nr skrót nazwa angielska nazwa polska azymut
(stopnie)
0 N north północ
1 NbE north by east północ ku wschodowi 11°15'
2 NNE north north east północny północny wschód 22°30'
3 NEbN north east by north północny wschód ku północy 33°45'
4 NE north east północny wschód 45°
5 NEbE north east by east północny wschód ku wschodowi 56°15'
6 ENE east north east wschodni północny wschód 67°30'
7 EbN east by north wschód ku północy 78°45'
8 E east wschód 90°
9 EbS east by south wschód ku południowi 101°15'
10 ESE east south east wschodni południowy wschód 112°30'
11 SEbE south east by east południowy wschód ku wschodowi 123°45'
12 SE south east południowy wschód 135°
13 SEbS south east by south południowy wschód ku południowi 146°15'
14 SSE south south east południowy południowy wschód 157°30'
15 SbE south by east południe ku wschodowi 168°45'
16 S south południe 180°
17 SbW south by west południe ku zachodowi 191°15'
18 SSW south south west południowy południowy zachód 202°30'
19 SWbS south west by south południowy zachód ku południu 213°45'
20 SW south west południowy zachód 225°
21 SWbW south west by west południowy zachód ku zachodowi 236°15'
22 WSW west south west zachodni południowy zachód 247°30'
23 WbS west by south zachód ku południu 258°45'
24 W west zachód 270°
25 WbN west by north zachód ku północy 281°15'
26 WNW west north west zachodni północny zachód 292°30'
27 NWbW north west by west północny zachód ku zachodowi 303°45'
28 NW north west północny zachód 315°
29 NWbN north west by north północny zachód ku północy 326°15'
30 NNW north north west północny północny zachód 337°30'
31 NbW north by west północ ku zachodowi 348°45'
32 N north północ 360°

Oprócz wyżej wymienionych określeń, stosowane są przez niektórych autorów polskich już od XIX wieku nazwy typu południo-zachód. Oba człony nazwy, jako należące do tej samej kategorii, mianowicie kierunków, są równorzędne, zatem połączone dywizem. Ponadto taki zapis jest bardziej ekonomiczny.

W nazwach kierunków pośrednich pierwszego stopnia człon północny bądź południowy musi być na pierwszym miejscu. Np.: południo-zachód, południowo-zachodni, a nie zachodnio-południowy.

Polskie skróty kierunków

 • północny – pn.,
 • południowy – pd.,
 • wschodni – wsch.,
 • zachodni – zach.;
 • północno-wschodni – pn.-wsch.,
 • północno-zachodni – pn.-zach.,
 • południowo-wschodni – pd.-wsch.
 • południowo-zachodni – pd.-zach.

Niektórzy kierunek (bądź punkt) północny i południowy oznaczają dłuższymi skrótami, odpowiednio: płn. i płd..

Źródło: Wikipedia

Osobiste