Rok kalendarzowy

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Rok kalendarzowy - okres między dwoma datami w danym kalendarzu (ten sam dzień i miesiąc, różniące się o jeden rok). W kalendarzu gregoriańskim rok kalendarzowy wynosi 365 lub 366 (rok przestępny) dni.

Osobiste