Równoleżnik

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Równoleżnik - koło małe prostopadłe do osi planety. Por. równik

Osobiste