Punkt czuły

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Termin ten używany jest w odniesieniu do elementu horoskopu innego niż ciało niebieskie. Najczęściej jest nim punkt przecięcia się ekliptyki z innym wielkim okręgiem, np. Ascendent, Medium Coeli, ale też np. midpunkt, Węzeł księżycowy, Punkt arabski.

Osobiste