Piotr Piotrowski

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Astrolog, filozof (absolwent UMK). Autor książek Przesłanie Chirona. Astrologiczna droga wewnętrznego uzdrowienia (1997), Od Leppera do Dalajlamy. Gwiazdy patrzą na polityków (2000), Jung i astrologia (2002). Regularnie publikuje artykuły w różnych czasopismach. Interesuje się zarówno historią astrologii, jak i nowoczesnymi propozycjami. Specjalizuje się w tematyce "małych planet" (asteroidy], Centaury, obiekty z Pasa Kuipera). Łączy zdobycze psychologii, filozofii, symboliki i mitologii oraz doktryn astrologicznych. Pasjonuje go idea unus mundus oraz homologia Kosmos-Człowiek w myśli archaicznej.

Osobiste