Półtorakwintyl

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Aspekt o długości 108° = 3/10 × 360°. Półtora kwintylu.

Osobiste