Oś ziemska

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Oś obrotu Ziemi, linia łącząca bieguny północny i południowy.

Osobiste