Oś świata

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Przedłużenie osi ziemskiej aż do przebicia nią sfery niebieskiej

Osobiste