Nów

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Koniunkcja Słońca z Księżycem; Księżyc jest zwrócony do Ziemi stroną nieoświetloną i nie jest widoczny. Jeżeli koniunkcja ta ma miejsce w węźle orbity Księżyca, wówczas dla obserwatora na Ziemi tarcza Księżyca przesłania Słońce i mamy do czynienia z zaćmieniem Słońca.

zobacz także

Osobiste