Miesiąc

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
  1. Miesiąc - archaiczna nazwa Księżyca.
  2. Miesiąc - dawniej czas równy długosci cyklu faz Księżyca, od Nowiu do Nowiu (nowy Miesiąc = nowy Księżyc, Nów), podstawa kalendarza lunarnego
  3. Miesiąc kalendarzowy - we współczesnych kalendarzach czas wynikający z różnie zaokrąglanego podziału roku na 12 części.
  4. Miesiąc anomalistyczny
  5. Miesiąc gwiazdowy
  6. Miesiąc smoczy
  7. Miesiąc synodyczny
Osobiste