Międzynarodowe strefy czasowe

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
kolejność wg skrótu
kolejność wg pełnej nazwy
kolejność wg nazwy polskiej
Skrót  Pełna nazwa           Nazwa polska             GMT± 
-------------------------------------------------------------------------------------
NT   Nome Time            Czas Nome               -11:00
BET   Bering Time           Czas Cieśniny Beringa         -11:00
HST   Hawaii Time           Czas hawajski             -10:30
AHST  Alaska-Hawaii Time        Czas alaskańsko-hawajski       -10:00
AHDT  Alaska-Hawaii Daylight Time   Czas alaskańsko-hawajski letni    -09:00
YST   Yukon Time            Czas jukoński             -09:00
PST   Pacific Time           Czas pacyficzny            -08:00
PDT   Pacific Daylight Time      Czas pacyficzny letni         -07:00
PWT   Pacific War Time         Czas pacyficzny wojenny        -07:00
MST   Mountain Time          Czas górski              -07:00
MDT   Mountain Daylight Time      Czas górski letni           -06:00
MWT   Mountain War Time        Czas górski wojenny          -06:00
CST   Central Time           Czas środkowoamerykański       -06:00
CDT   Central Daylight Time      Czas środkowoamerykański letni    -05:00
CWT   Central War Time         Czas środkowoamerykański wojenny   -05:00
EST   Eastern Time           Czas wschodnioamerykański       -05:00
EDT   Eastern Daylight Time      Czas wschodnioamerykański letni    -04:00
EWT   Eastern War Time         Czas wschodnioamerykański wojenny   -04:00
AST   Atlantic Time          Czas atlantycki            -04:00
ADT   Atlantic Daylight Time      Czas atlantycki letni         -03:00
AWT   Atlantic War Time        Czas atlantycki wojenny        -03:00
BZT2  Brazil Zone 2          Czas brazylijski, strefa 2      -03:00
NST   Newfoundland Time        Czas nowofundlandzki         -03:30
AZ   Azores Time           Czas azorski             -02:00
WAT   West Africa Time         Czas zachodnioafrykański       -01:00
GMT   Greenwich Mean Time       Czas średni Greenwich         -00:00
UT   Universal Time          Czas uniwersalny           -00:00
ZULU  Zulu Time UT           Czas uniwersalny Zulu         -00:00
BST   British Summer Time       Czas brytyjski letni         +01:00
CET   Central European Time      Czas środkowoeuropejski        +01:00
MET   Middle European Time       Czas środkowoeuropejski        +01:00
BDST  British Double Summer      Czas brytyjski podwójny letni     +02:00
BWT   British War Time         Czas brytyjski wojenny        +02:00
CEST  Central European Summer     Czas środkowoeuropejski letni     +02:00
EET   Eastern European Time      Czas wschodnioeuropejski       +02:00
MEST  Middle European Summer      Czas środkowoeuropejski letni     +02:00
EEDT  Eastern European Summer     Czas wschodnioeuropejski letni    +03:00
BAT   Baghdad Time           Czas bagdadzki            +03:00
USZ3  USSR Zone 3           Czas ZSRR, strefa 3          +04:00
USZ4  USSR Zone 4           Czas ZSRR, strefa 4          +05:00
IST   Indian Time           Czas indyjski             +05:30
USZ5  USSR Zone 5           Czas ZSRR, strefa 5          +06:00
NSUT  North Sumatra Time        Czas północnosumatrzański       +06:30
SSUT  South Sumatra Time        Czas południowosumatrzański      +07:00
JT   Java Time            Czas jawajski             +07:30
CCT   China Coast Time         Czas chiński             +08:00
AWST  Australian Western Time     Czas zachodnioaustralijski      +08:00
JST   Japan Time            Czas japoński             +09:00
AWDT  Australian Westerm Summer Time  Czas zachodnioaustralijski letni   +09:00
SAT   South Australian Time      Czas południowoaustraliski      +09:30
ACST  Australian Central Time     Czas środkowoaustralijski       +09:30
GST   Guam Time            Czas Guam               +10:00
AEST  Australian Eastern Time     Czas wschodnioaustralijski      +10:00
SDT   South Australian Summer Time   Czas południowoaustraliski letni   +10:30
ACDT  Australian Central Summer Time  Czas środkowoaustralijski letni    +10:30
AEDT  Australian Eastern Summer Time  Czas wschodnioaustralijski letni   +11:00
NZ   New Zealand Time (Pre 1940)   Czas nowozelandzki (przed 1940)    +11:30
NZT   New Zealand Time         Czas nowozelandzki          +12:00
NZS   New Zealand Summer (Pre 1940)  Czas nowozelandzki letni (przed 1940) +12:30
NZST  New Zealand Summer Time     Czas nowozelandzki letni       +13:00

--(JR) 03:34, 11 gru 2006 (CET)

Osobiste