Mandala (symbol)

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
  1. Mandala - (z sanskrytu: koło, łuk) - harmonijne połączenie koła i kwadratu. Najstarsze rysunki przedstawiające mandale sięgają paleolitu. Wedle tradycji orientalnych, gdzie tworzenie mandali jest jednocześnie sztuką i rytuałem religijnym koło w mandali symbolizuje niebo, transcendencję i nieskończoność, a kwadrat przedstawia to, co jest ludzkie, materialne, ziemskie. Obie figury łączą się w centrum, czyli punkcie, który jest zarówno początkiem jak i końcem całego układu. Istnieją różne rodzaje mandali: oczyszczające, wzmacniajace określone cechy i konkkretne dziedziny życia. W najszerszym znaczeniu mandale są diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę. Figurę mandali w Europie spopularyzował Carl Gusav Jung, który zobaczył w niej doskonałą formę przedstawienia człowieka jako całości z Jaźnią jako punktem centralnym oraz dostrzegł podobieństwo mandali do horoskopu.
Osobiste